partnerská podpora

 

advokátní kancelář Plzeň

Mgr. Martin Janča
advokát
Mikulášské nám. 11, Plzeň 326 00
tel. +420 602 690 889
email. martin.janca@email.cz

Obchodní a občanské právo

 • obchodněprávní závazkové vztahy a související smluvní agenda
 • nabývání a převody nemovitostí
 • občanskoprávní závazkové vztahy a související smluvní agenda
 • práva k věcem cizím – zástavní právo, věcná břemena
 • bytové právo, družstevní právo a nájemní vztahy

Správní a stavební právo

 • řízení ve věcech zápisu do katastru nemovitostí
 • sepis správních žalob proti pravomocným rozhodnutím státních orgánů

Zastupování před soudy i jinými státními orgány

 • rodinné právo
 • energetické právo

 

advokátní kancelář Praha

Mgr. Veronika Uhlířová
advokátka a mediátorka
Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2, Česká republika
tel: +420 222 222 551
email. uhlirova@veronikauhlirova.cz

http://www.veronikauhlirova.cz/

 

Obchodní a občanské právo

 • obchodněprávní závazkové vztahy a související smluvní agenda
 • nabývání a převody nemovitostí
 • občanskoprávní závazkové vztahy a související smluvní agenda
 • ochrana osobnosti a duševní vlastnictví
 • práva k věcem cizím – zástavní právo, věcná břemena
 • vymáhání pohledávek včetně výkonu rozhodnutí
 • bytové právo, družstevní právo a nájemní vztahy

Správní a stavební právo

 • řízení ve věcech zápisu do katastru nemovitostí
 • sepis správních žalob proti pravomocným rozhodnutím státních orgánů

Zastupování před soudy i jinými státními orgány

Mediace právních sporů

 

architekti

Interiéry, rekonstrukce bytů, rodinných domů, novostavby rodinných budov a budov menšího investičního rozsahu

http://vaclavkolinsky.cz/

Bytové, obchodní, zdravotnické, průmyslové budovy a rodinná sídla

http://www.hans-architekti.cz/