prodej a zvýšení hodnoty komerčních nemovitostí

Specializuji se na výnosové i spekulativní nemovitosti

 •  administrativní budovy
 •  výrobní areály a sklady
 •  střední hotely
 •  maloobchodní prostory
 •  komerční pozemky

Lokality: Praha, Středočeský, Ústecký, Plzeňský, Liberecký a Karlovarský, kraj
Zprostředkuji prodej nemovitostí jejich převodem či prodejem obchodních podílů či akcií.                   Zpravidla se zabývám  nemovitosti a investičními záměry do 100 mil. Kč.

Ve službách klientovi standardně zajišťuji

 •  Základní ekonomickou a technickou analýzu nemovitosti
 •  Kvalifikovaný odhad obchodovatelné ceny nemovitosti
 •  Veřejný i neveřejný prodej nemovitosti
 •  Vypracování potřebných smluv advokátem
 •  Zajištění advokátní úschovy kupní ceny 
 •  Vklad nemovitosti do katastru nemovitostí

Poskytuji specializované služby

 •  Zpracování variant podnikatelských záměrů s nemovitostí
 •  Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy
 •  Zajištění znaleckého posudku nemovitosti
 •  Zajištění technické prohlídky - auditu nemovitosti
 •  Zajištění ekonomického a právního Due Diligence
 •  Zajištění specialisty financování koupě nemovitosti a daňového poradenství
 •  Řešení omezení vlastnických práv k nemovitosti
 •  Komunikace s úřady veřejné správy
 •  Individuální poradenské a analytické  služby

Pro rozvoj nemovitostí

 • Posouzení obchodního potenciálu změn využití pozemků, výstavby budov, rekonstrukcí
 • Zabezpečení projekt managementu přípravy stavby/ rekonstrukce do stavebního povolení
 • Zajištění rozhodnutí dotčených orgánů